Vuosi vaihtui ja pääsimme uudelle vuosikymmenelle. Jospa tästä alkaisi monella valoisampi aika, uusi aikakausi, uudet alut puhtaalta pöydältä ym. Viime vuosi tuntuu olleen monelle todella raskasta ja synkkääkin aikaa. Asiakkaiden kohdalla olen huomannut, että loppuvuotta kohden paine on kasvanut sillä elämän osa-alueella, johon ei ole ollut tyytyväinen tai jota on jo pitkään pyöritellyt mielessään ja tuskastellut. Paine on lopulta pakottanut tekemään asialle jotakin, joko päätöksen lähteä eri suuntaan tai etsiä apua kokeilemalla esimerkiksi energiahoitoa. Hyvin usein energiahoitoon tullaan viimeisenä oljenkortena, kun kaikki muut on jo kokeiltu.

Olin viime viikonloppuna sunnuntaina Tampereen Vire-messuilla Suomen energiahoitajien lipun alla tekemässä näytehoitoja messuvieraille muutaman muun energiahoitajan kanssa. Ihmisiä tuli pisteellemme sopivaan tahtiin, osa halusi mielenkiinnosta ottaa ilmaisen kehon asentovirheiden mittauksen ja osa halusi suoraan näytehoidon, eli energeettisen jäsenkorjauksen. Vuosi sitten samoilla messuilla ollessani olin juuri viimeisiä kursseja käynyt Suomen energiahoitajien kurssipaketista ja tein näytehoidon juuri protokollan mukaisesti. Nyt huomasin erona sen, että olin avoimempi tunnustelemaan asiakkaasta muutakin kuin fyysistä vaivaa tai virheasentoa. Monen kanssa tuli puheeksi tunnelukot ja kehoon pakkautuneet negatiiviset energiat. Niiden hoidosta tuntui moni olevan erittäin kiinnostunut, sillä niistä ei selvästi ollut mainintaa messuosastomme esitteissä. Toki fyysiset vaivat ja kivut ovat hankalia ja niistä halutaan päästä eroon, mutta selvästi tunnepuolen hoito kiinnostaa enemmän, sillä niistä ei niin paljoa puhuta ja tarjota eri hoitovaihtoehtoja. Tunnelukkojen ja –traumojen käsittely on myös syvällisempää ja se vaikuttaa suuremmin elämän mielekkyyteen.

Muutaman messuvieraan kohdalla tunsin selvästi, että tunne-energiaa olisi valtavasti valmiina käsittelyyn ja vapautumaan kehosta. Heidän kanssaan asia tuli tietenkin puheeksi ja yhdessä todettua, että messuympäristö ei ehkä ole paras mahdollinen niiden käsittelyä varten. Muutenkin kokonaisvaltainen hoito olisi tuloksiltaan selvästi parempi. Messujen näytehoitojen tarkoitus on kuitenkin antaa ripaus tai näyttää pilkahdus siitä, mitä energiahoidoilla voidaan tehdä, jotta ihmisten olisi helpompi pienemmällä kynnyksellä tulla kunnon hoitoon ja saada siitä apua. Monelle tuntui tulevan täytenä yllätyksenä, kuinka monipuolista energiahoito voi olla ja varsinkin kuinka terapeuttista. Tämän viestin tuominen on itselle varsinkin erittäin tärkeää, sillä syvällisemmän hoidon kautta saavutetaan yhdessä asiakkaan kanssa parhaimmat hoitotulokset ja hoito antaa hänelle enemmän ymmärrystä omasta kehostaan ja elämästään. On hienoa ollut olla näkemässä ihmisten oivalluksia ja syvällisempää ymmärrystä asioiden tarkoituksesta heille tärkeistä asioista. Energiahoitajana ohjaan ja tuen asiakasta itsetutkiskeluun ja tarvittaessa autan häntä vapautumaan tukoksista ja negatiivisesta energiasta. Itse toimin energiakanavana ja kaikki vastuu ja päätäntävalta on kuitenkin lopulta asiakkaalla itsellään. Mitään en tee ilman asiakkaan lupaa ja varmistan aina asiakkaalta, mikä hänestä tuntuu hyvältä ja mitä hän haluaa. En koe olevani parempi tai huonompi vaan samanarvoinen asiakkaan kanssa. Ihmisiä vain tässä kaikki olemme ja oppimassa täällä kaikenlaista omilla poluillamme.

Tunnelukkojen käsittely on erittäin mielenkiintoista. Välillä tunnen hoidon aikana jossakin kohtaa asiakkaan kehoa tai energiakenttää selvän tukoksen käsilläni johon jään ja annan energian virrata. Joskus minulle tulee sanana mieleen jokin tunne tai joskus jopa tunnen itse esimerkiksi hätää tai ahdistusta, joka ei liity mitenkään omiin tunteisiini tai ajatuksiini. Näistä aistimuksistani kerron asiakkaalle ja hän yleensä on itse parhaiten hoksannut mistä on kyse ja mihin asiaan tunne liittyy. Kun käsiteltävä tunne on löytynyt ja mahdollisesti muisto tunteeseen liittyen, on helppo lähteä käsittelemään tunnelukkoa. Joskus riittää, että energialla tunnelukko vapautetaan kehosta ja puhdistetaan vain energian virralla, mutta joskus pitää perehtyä kunnolla tunteeseen liittyvään muistoon. Silloin asiakas käy ikävän muiston läpi kertoen sen minulle, jonka jälkeen hän erottelee vahvimman tunteen, jonka muisto herättää. Tunteen vahvuus varmistetaan asteikolla 0-10, jonka jälkeen naputtelen akupisteiden kautta ikävän tunteen pois alitajunnasta toistaen tiettyjä lauseita. Akupisteet sijaitsevat kasvojen ja rintakehän alueella. Tämä perustuu EFT-tekniikkaan, joka on oma terapiamuotonsa. Voi kuulostaa käsittämättömältä, mutta tekniikka on itseasiassa erittäin tehokas työkalu. Muistosta käsitellään kaikki siitä nousevat ikävät tunteet, jolloin itse muiston vahvuus heikkenee. Yleensä käy niin, että asiakas kokee muiston paljon lievempänä, hyväksyy, että näin on käynyt ja tuntee suurta helpotusta ja vapautumista vahvoista tunteista asiaan liittyen. Palkinto ikävän asian kohtaamisesta on siis ollut vaivan arvoinen. Tämä toimii loistavasti pelkojen, ahdistavien tunteiden ja tilanteiden ym. vaikeiden asioiden käsittelyssä ja hoidossa. Tunnehoidon myötä ihminen vapautuu esimerkiksi ahdistavien tilanteiden tuottamista vaikeuksista, rentoutuu eikä koe samaa enää vastaavissa tilanteissa. Ikävän tilanteen aiheuttama oppi ja uskomus ikään kuin pyyhitään pois alitajunnasta, jolloin se ei enää vaikuta tuleviin kokemuksiin tai ylipäänsä elämään haitallisesti. Moni fyysinen vaiva myös helpottaa tunnekäsittelyn myötä, sillä ne ovat olleet fyysisiä merkkejä/oireita taustalla vaikuttavasta tunnelukosta tai –traumasta.

Tunnekäsittely ei aina tarkoita, että pitäisi olla jokin suuri traumakokemus taustalla, jotta tunteita voisi käsitellä. Ihmiset saattavat helposti vähätellä omia tunnekokemuksiaan tai eivät viitsi niistä puhua, kun pitävät niitä niin vähäpätöisinä. Jokaisen ihmisen omat elämänkokemukset ovat kuitenkin arvokkaita sellaisinaan ja jos jokin asia vaivaa tai kokee ikäviä tunteita jotakin asiaa muistellessaan, niitä voi ja kannattaakin käsitellä ja hoitaa. Kaikkea ei tarvitse pyyhkiä pois eikä missään nimessä sivuuttaa vaan tärkeintä on ymmärtää tunteiden viesti ja merkitys, mitä ne ovat meille milloinkin opettamassa. Mutta silloin, jos ikävä tunne hankaloittaa elämää ja vaikuttaa niin, että esimerkiksi välttää samankaltaisia tilanteita pelätessään ahdistavan tunteen tulevan jälleen, olisi suotavaa kohdata ja käsitellä ikävät muistot asiaan liittyen. Näin pääsee taas vapaammin elämään elämäänsä ilman rajoittavia tekijöitä. Välillä taas energiahoidon aikana vain nousee esiin jokin tunnelukko kehosta, joka on valmis käsiteltäväksi. Tunnemuisto voi olla asiakkaan kokemana pienikin, mutta onkin yllättäen vaikuttanut esimerkiksi kipuna tai muuna vaivana kehossa.

Suosittelen avoimin mielin tutustumaan kehoonsa ja sen tuomiin viesteihin sekä kohtaamaan tunteensa. Tästä kaikesta voi oppia yllättävän paljon ja ymmärtää itseään syvällisemmin. Tai sitten vain vapautua elämään elämäänsä ilman kontrollia ja kahleita. Sivutuotteina tulee yleensä mielen virkeys ilman mustuutta ja harmautta, enemmän virtaa ja jaksamista, helpotusta ja vapautta sekä selkeyttä päätöstentekoon.

Uusi aika, uudet tuulet
Vuosi 2019