Silmiini on osunut nyt muutaman kerran taakkasiirtymästä kertova artikkeli eri sivustoilla. Olen jakanut ne Hyvinvoinnin virtauksen Facebook -sivulla, koska aihe on mielestäni erittäin mielenkiintoinen. Jopa Tehy -lehdessä on tästä puhuttu, joten terveydenhuoltokin onneksi tunnustaa kyseisen ilmiön olevan olemassa.

Taakkasiirtymällä tarkoitetaan esimerkiksi sodan traumojen siirtymistä sukupolvelta toiselle ilmeten erilaisina kehon ja/tai mielen oireina. Kyseisiä traumoja ei ole käsitelty silloin kun ne ovat tapahtuneet, vaan niistä on vaiettu ja ne on sysätty syvälle alitajuntaan.

”Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, esimerkiksi puhutuksi, tulee jonkun kannettavaksi.” (psykoterapeutti Martti Siirala, 1966)

Taakkasiirtymät voivat olla myös koko kansakuntaa koskettavia traumoja, kuten esimerkiksi Hitlerin tai Stalinin hirmuvaltaan liittyvät tapahtumat. Näin traumat ja tunnetaakat siirtyvät kollektiivisessa muistissa sukupolvelta toiselle, jos niitä ei kohdata ja käsitellä. Myös Suomessa sotien aikaiset kauhut ovat hyvin usein jääneet käsittelemättä, jolloin ne ovat siirtyneet seuraavien sukupolvien taakaksi. Traumat vaikuttavat alitajuisella tasolla, jolloin ihminen ei välttämättä itse tiedä mistä hänen kehonsa ja/tai mielensä oireet johtuvat. Outoja kipuja tai vaivoja on saattanut olla vuosikausia eikä niistä ole tullut selvyyttä lääkärissä. Henkilö ei itse muista traumaa, josta fyysiset vaivat johtuvat, koska se on tapahtunut jollekin kaukaiselle sukulaiselle. Silloin traumaa on melko vaikea käsitellä terapiassakaan. Energiahoidolla päästään alitajuntaan nostamaan sieltä pintaan pakkaantunut traumaenergia, jolloin se voidaan puhdistaa ja poistaa kehosta sekä mielestä. Näin trauma ei siirry enää seuraavalle sukupolvelle.

Energeettisesti voidaan poistaa myös joko oman elämän kokemuksien kautta tulleita tai sukutaakassa siirtyneitä alitajuisia tunnelukkoja. Keho ja mieli vapautuvat traumasta tai negatiivisesta tunne-energiasta, jolloin mystiset oireetkin voivat hävitä. Energiahoidoissa ymmärretään ajatus siitä, että tunteet, ajatukset ja uskomukset vaikuttavat fyysiseen kehoon ja sama myös toisinpäin. Keho ja mieli eivät siis ole irrallaan, vaan kuuluvat yhdessä kokonaisuuteen. Mieleen liitän tässä järjen, tunteet ja hengen, kuten monissa täydentävissä hoidoissa.

Vaikuttaa siltä, että olemme murroksen alla näiden eri ajatusmaailmojen ja käsitysten muuttuessa ja hyvä niin. Nykyisin terveydenhuollossa tutkitaan enemmän mielen ja kehon yhteyttä, kun taas vanhan käsityksen mukaan niitä pidettiin täysin irrallisina ja toisiinsa vaikuttamattomina. Mielen voimasta puhutaan myös enemmän kansan keskuudessa. Nämähän ovat alun perin kuuluneet yhteen kansanperinteiden oppien mukaisesti kunnes lääketiede erotti ne toisistaan. Tästä ja ylipäänsä täydentävistä hoitomuodoista löytyy erittäin hyvä kirja ”Parantavat energiat - Myyttistä ja tutkittua tietoa täydentävistä hoidoista” (Pauliina Aarva, 2015) aiheesta kiinnostuneille.

Monet edelleen kuitenkin ajattelevat, että heidän fyysinen oireensa tai vuosia vaivannut kipu on vain johonkin lihakseen tai luustoon liittyvä vaiva. He yleensä haluavat käsitellä vain ja ainoastaan fyysistä kipua eikä kajota lainkaan tunnepuolen asioihin. He eivät välttämättä tiedä tai tunnusta mielen ja kehon välistä yhteyttä, tai halua käsitellä henkilökohtaisia asioitaan hoitajan kanssa. Tämä vaatiikin luottamusta hoitajan ja asiakkaan välillä.

Selkävaivat ovat yleisimpiä pitkäaikaisia ”riippakiviä” ihmisten elämässä, johon terveydenhuollossa ei vuosiin saa muuta apua, kuin lääkkeitä ja fysioterapiaa. Joissakin tapauksissa ne kylläkin auttavat, ainakin hetkellisesti. Leikkaukseen mennään äärimmäisessä hädässä, mikä on tietysti hyvä ottaen huomioon selkäleikkausten riskit. Vuosia selkäkivuista kärsineet ihmiset ovat täysin ymmärrettävästi turhautuneita ja kärttyisiä, koska ovat joutuneet nimenomaan kärsimään kivuistaan vuosia ilman varmuutta siitä, että kivut joskus poistuisivat. Sama pätee tietysti muihinkin kroonisiin kiputiloihin.

Alaselkä liitetään energia-ajattelun mukaan perusturvallisuuteen, eli taloudelliseen, kodin tai työelämän turvaan. Yleensä alaselän tai lantion alueen kivut ovat alkaneet niihin aikoihin, kun jollakin perusturvallisuuteen liittyvällä osa-alueella on ollut suuria vaikeuksia, epävarmuutta tai muutoksia. Kyse voi olla myös suvun taakkasiirtymästä, jolloin henkilö on taipuvainen alaselän kipuihin. Alueelle tulee jännitystila syviin lihaksiin, joka saattaa aiheuttaa skolioosia, nikamien siirtymää tai nikamavälien rappeutumista. Nämä aiheuttavat tietysti osaltaan kipua. Energiahoidossa rentoutetaan syvät lihakset hermostoa pitkin, jolloin jännitystilan aiheuttama asentovirhe korjaantuu ja aineenvaihdunta vilkastuu. Joissakin tapauksissa tämä riittää ja vaiva häviää. Joskus täytyy kaivella perusturvallisuuteen liittyviä ikäviä tunteita ja muistoja, kohdata ja käsitellä ne pois, jotta fyysinen oire helpottaa. Niin epämukavalta kuin ikävien muistojen käsittely kuulostaakin, kokemus on yleensä lopulta vapauttava ja helpottava.

Haluan omalta osaltani olla tuomassa näitä asioita esille ja ihmisten tietoisuuteen, jotta mahdollisimman moni löytäisi energiahoidot, uskaltautuisi kokeilemaan niitä ja voisi oikeasti vapautua vaivoistaan. Niin fyysisistä kuin tunnepuolenkin. Jokainen on kuitenkin yksilö. Toiselle riittää pari kertaa, toinen joutuu käymään kymmenen kertaa hoidossa, jotta toivottu lopputulos saavutetaan.

Energialääketieteestä ja psykologisesta prosessista
Sydämen ala