Myyntiehdot

Asiakkaat voivat varata aikaa soittamalla, sähköpostilla, sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta tai muuten sähköisesti yhteydenottolomakkeella Hyvinvoinnin virtauksen muiden sähköisten sivustojen kautta.

Asiakas voi perua aikansa maksutta viimeistään 24h ennen varattua aikaa. Jos varattuun aikaan on alle vuorokausi, peritään asiakkaalta koko palvelun summa.

Kaikki asiakassuhteen aikana käydyt keskustelut ja sähköiset viestit ovat täysin luottamuksellisia ja salassapidettäviä. Tiedot pysyvät vain Hyvinvoinnin virtauksen hoitajan ja asiakkaan välisinä.

 

Tietosuoja

 

Tietosuojaseloste 27.6.2019

Rekisterinpitäjä:

Hyvinvoinnin virtaus

Finninmäenkatu 22 D 26
33710 Tampere
 

Kaikista henkilötietojen luovuttajista käytetään tässä selosteessa selkeyden vuoksi yleisnimitystä ”asiakas”.

Keräämme henkilötietoja nykyisen tai potentiaalisen tulevan asiakas- tai muun yhteistyösuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Keräämme tietoja myös markkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Käytännössä henkilötiedoilla tarkoitetaan liiketoimintaan (yhteydenpitoon ja kommunikointiin) liittyviä yleisiä ja julkisia tietoja (henkilön nimi ja osoite, puhelinnumero, sähköposti).

Kaikki tiedot pysyvät Hyvinvoinnin virtauksen hallussa - niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille EU:n sisällä tai ulkopuolella. Poikkeuksena asiakkaiden antamat hoitopalautteet, joita voidaan julkaista Hyvinvoinnin virtauksen sivuilla vain asiakkaan luvalla.

Henkilötietoja vastaanottaa ja ylläpitää Hyvinvoinnin virtauksen henkilökunta, joka on vastuussa yhteydenpidosta asiakkaisiin.

Säilytämme henkilötietoja sähköposti- ja muissa mahdollisisssa sähköisissä arkistoissa salasanalla suojattuna toistaiseksi, vähintään sen ajan kun asiakassuhde on voimassa. Tarpeettomiksi määriteltyjä tietoja poistetaan tasaisin väliajoin esim. asiakassuhteen päätyttyä.

Henkilötietojen luovuttajalla / asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

  • oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esim. kielto markkinointiviestien lähettämiseen)
  • oikeus vastustaa käsittelyä
  • oikeus peruuttaa suostumus (esim. suostumuksen markkinointiviestien lähettämiseen)
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle