Sain inspiraation kirjoittaa hermostosta ja avata minkälainen merkitys sillä on kehomme toimintoihin. Koko hermojärjestelmämme hallinnoi kehon toimintaa jatkuvasti. Hermosto vastaanottaa signaaleja ja ärsykkeitä ympäröivästä maailmasta ja sisältämme lakkaamatta aistiemme kautta ja päättää kuinka reagoimme niihin. Hermosto jakautuu keskushermostoon, aivot ja selkäydin, sekä ääreishermostoon, jolloin hermosoluja sijaitsee ympäri kehoamme kauttaaltaan. Hermostoon kuuluu somaattinen ja autonominen hermosto, joista autonominen jaetaan vielä kahteen osaan, sympaattiseen ja parasympaattiseen. Sympaattinen hermosto vaikuttaa taustalla esimerkiksi kriisitilanteissa ja on vastuussa “taistele tai pakene” -reaktiosta. Nykymaailman stressaavassa elämässä sympaattinen hermosto on liian vahvasti päällä jatkuvasti. Parasympaattinen hermosto puolestaan astuu valtaan, kun olemme rentoja tai nukumme, hidastaen sykettä ja sallien kehon huoltotoimet sekä paranemisen. Tämä hermoston osa on se, jonka energiahoidot kytkevät päälle ja jonka myötä paraneminen sekä stressin lievittyminen alkavat.

Hermosto vaikuttaa koko kehoomme. Sen vaikutukset ovat moninaisia ja niihin liittyy mm. hormonien vapauttamista sekä tunteiden kokemista. Se on valtava kompleksi, josta ei vielä tiedetä kaikkea. Hermostoon voidaan kuitenkin vaikuttaa yksinkertaisilla tekniikoilla. Jonkin vahvan negatiivisen tunteen vallatessa kehomme, voimme pyrkiä hallitsemaan kehomme reaktioita keskittymällä hengittämiseen. Esimerkiksi pelon tunteen vallassa, hermoston voi rauhoittaa hengittämällä rauhallisesti syvään. Sydämen syke tasaantuu ja aivot kykenevät ajattelemaan taas järkevämmin ilman tunteen tuomaa latausta. Tätä kannattaa kokeilla varsinkin, jos on taipuvainen junnaamaan erilaisissa pelon lietsomissa mielikuvissa tai ei pääse negatiivisten tunteiden yli. Kaikkia tunteita tarvitaan ja pelko on myös tärkeä herättäjä tietyissä tilanteissa. Kenellekään ei kuitenkaan ole hyväksi olla jatkuvassa pelkotilassa pitkiä aikoja.

Tunteiden käsittelyyn on olemassa paljon erilaisia tekniikoita ja tapoja, joista yhtenä hyvänä esimerkkinä käytän EFT-tekniikkaa. Sitä käytän hoidoissani ja olen todennut sen todella tehokkaaksi ja lopulta melko yksinkertaiseksi tekniikaksi vähentää negatiivisten tunteiden vaikutusta elämään. EFT:ssä naputellaan akupisteitä kasvojen ja rintakehän alueelta samalla toistaen lauseita, jotka purkavat tunteen vahvuutta liittyen erilaisiin tilanteisiin tai muistoihin. Näin pystytään myös ohjelmoimaan uudelleen hermoston opittuja käyttäytymismalleja tietyn tyyppisissä tilanteissa, kuten korkeiden paikkojen tuoma pelko tai kissan läheisyyden aiheuttama allerginen reaktio. Nämä ovat hermoston luomia hälytystiloja, jotka eivät kaikissa tilanteissa ole todellisuudessa hengenvaarallisia ja siten turhia. Fobioista ja allergioista on mahdollista vapautua.

Nykymaailman jatkuva informaatiotulva kuormittaa hermostoamme ja siksi olisikin hyvä välillä pitää taukoa somesta ja uutisista ja keskittyä tähän hetkeen, maadoittumiseen, luontoon sekä kuuntelemaan omaa sisäistä ääntään. Nämä kaikki rauhoittavat hermostoamme ja auttavat selkeyttämään ajatuksiamme. Hermosto on muutenkin jatkuvassa ärsykkeiden tulvassa, joita tulee kaikkien aistiemme kautta. Kemialliset ärsykkeet ympäristön saasteiden ja ruuasta tulevien lisäaineiden kautta lisäävät hermoston kuormaa. Kaikkia ärsykkeitä on mahdoton saada poissuljettua, mutta kaikki mitä pystyy omilla valinnoillaan edesauttamaan edes hetkellisesti, auttaa ja tukee hermoston toimintaa.

Energiahoidolla saadaan hetkeksi mieli ja keho pysähtymään sekä rauhoittumaan, jolloin hermostokin rauhoittuu ja parasympaattinen hermosto pääsee vauhtiin. Hermoston kautta energia kulkeutuu kehon jokaiseen osaan asti, jolloin rentoutuminen on mahdollisimman syvää. Tässä tilassa on mahdollista saada selvä yhteys omaan sydämeen ja sisäiseen ääneen, intuitioon. Siksi energiahoidoissa henkilö voi saada omia oivalluksia syvältä itsestään ja luotua paremmin yhteyttä omaan kehoonsa. Energiahoitaja toimii vain ohjaajana ja tukena henkilön omassa paranemisprosessissa. Hermoston rauhoittuminen voidaan saavuttaa monessa muussakin hoitomuodossa tai meditaatiossa, energiahoito on vain yksi näistä.

Etähoidot