Pitkästä aikaa kirjoittelen taas kuulumisia ja mietteitä.

Lähdin tänä syksynä syventämään tietojani energialääketieteeseen ja energiakeskuksiin eli chakroihin liittyen. Olen käynyt nyt pari ensimmäistä osaa kurssipaketista, johon kuuluu seitsemän osaa. Jokaisella kerralla käsitellään aina yhtä chakraa kerrallaan psykologisesta ja elämäntilanteisiin liittyvästä näkökulmasta käsin. On muuten ollut erittäin mielenkiintoisia ja opettavaisia nämä kerrat! Aloitimme juuresta, eli perustasta johon kaikki pohjautuu lapsuudesta lähtien. On mahtavaa saada oivalluksia ja yhteneväisyyksiä kurssilla opituista asioista omaa ja läheistensä elämää tarkastelemalla. Asiakkaiden myötä olen myös saanut vahvistusta ja lisäymmärrystä kurssilla käytyihin teemoihin liittyen. Ja kaiken taustalla oleva psykologinen ja terapeuttinen puoli tietenkin vetää puoleensa mielenkiinnollaan. Kurssista on jo nyt ollut hyötyä asiakkaiden kanssa työskennellessä ja energiahoitoja tehdessä. Olenkin siksi kiitollinen, että lähdin syventämään osaamistani.

Samalla olen myös purkanut ja käsitellyt itsestäni kaikenlaista mm. perusturvaan ja lapsuuteen liittyvistä asioista ja oppinut paljon itsestäni prosessin myötä. Tämä onkin ollut erittäin antoisaa ja antanut minulle myös syvempää ymmärrystä, josta on vain hyötyä tehdessäni energiahoitoja ja auttaessani siinä muita kohtaamaan oman elämänsä kipeimpiä tunteita ja juurisyitä. Kantapään kautta tänne on tultu asioita oppimaan, joten sitä myötä suurimmat oivallukset ja ymmärrykset tulevatkin. Ja juuri ymmärryksen kautta suurta puhdistumista ja vapautumista taustalla vaikuttavista tunteista, uskomuksista ja totuuksista voi tapahtua. Tämä vaatii rohkeutta ja valmiutta kohdata sisimmässään olevat ikävät tunteet ja kyseenalaistaa omat totuutensa. Tärkeintä kuitenkin on kuunnella sydäntään ja toimia sen mukaisesti, jotta elämä olisi mielekästä ja tasapainoista. Helpommin sanottu kuin tehty, eikö vain?

Mielekkään elämän rakentaminen on prosessi, joka vaihtelee jokaisella. Kaikki eivät edes ole valmiita käymään omaa prosessiaan läpi, ainakaan tällä hetkellä tai tässä elämässä. Itsellä prosessi on vielä täysin kesken, mutta mikäs sen hienompaa kuin tietää olevansa oikealla polulla ja porskuttaa vain eteenpäin avoimin mielin kohdaten mitä elämä tuo tullessaan. Kun vain osaisi helpommin olla miettimättä asioita liikaa tai yrittämättä ohjata ja kontrolloida elämäänsä. Luottamusta kaiken järjestymistä kohtaan itsekin tässä rakennan ja aina välillä opin päästämään enemmän ja enemmän kontrollintarpeesta irti. Samalla myös saan ns. todisteita kohtaamisten ja asioiden itsestään järjestymisen kautta siitä, että elämän perusrakenteet järjestyvät juuri oikeille paikoilleen luottamuksen myötä. Mitä enemmän päästää irti omista peloistaan ja itseään rajoittavista tekijöistä, sitä helpommin asiat loksahtelevat paikoilleen ja onnistuvat. Tätä ainakin minulle opetetaan kantapään kautta. Jokainen etenee prosessissaan omaa tahtiaan eikä sitä voi kukaan toinen nopeuttaa tai aloittaa. Työssäni pääsen onnekseni auttamaan niitä, jotka ovat jo ottaneet ensimmäiset haparoivat askeleet tai edenneet kunnon harppauksin omalla polullaan. Harvemmin vastaan tulee niitä, jotka eivät vielä ole lainkaan halukkaita lähtemään tähän prosessiin.

On myös kuitenkin niitä, jotka ovat täysin valmiita ja koittavat kovasti löytää keinoja kuinka purkaa itsestään pahaa oloa tai käytösmalleja tai mitä tahansa, mitä ei ole yksin tai lääketieteen avulla löytänyt. He yrittävät löytää tarjonnan sekamelskasta osaavat ja ammattitaitoiset ihmiset ja heille sopivat hoito-/terapiamuodot, joiden avulla päästä eteenpäin. Energiahoito on terminä valitettavan luotaantyöntävä niille, jotka eivät ole aiheesta ennen kuulleetkaan ja siksi eivät välttämättä uskalla lähteä kokeilemaan. Valtamedia ja virallinen lääketiede sekoittavat pakkaa myös osaltaan tuoden voimakkaasti esiin toisenlaisten hoitomuotojen ja terapeuttien epävirallisuutta ja leimaten kaiken sokeasti huuhaaksi. Ihmiset kuitenkin selvästi kaipaavat jotain erilaista ja siksi hakeutuvat kokeilemaan muutakin, kuin mikä on yleisesti hyväksyttyä. Näiden eri hoitomuotojen vastakkainasettelu tuntuu kiihtyvän ja voimistuvan lähinnä virallisen lääketieteen edustajien puolelta. Täydentävien hoitojen puolella halutaan antaa ihmisille vapaus valita se hoitomuoto, joka heille toimii parhaiten kussakin elämäntilanteessa eikä asettua ketään vastaan. Jokainen päättäköön itsekseen johtuuko valtamedian ja lääketieteen aggressiivinen kanta oman reviirinsä puolustamisesta rahasta, joka taustalla pyörii. Raha näitä ruokkii ja kohteet pelkäävät sen loppuvan, jolloin otetaan epätoivoiset keinot käyttöön ja hyökätään uhkia (täydentäviä hoitoja) vastaan. Mutta uskotaan hyvään ja pyritään omalta osaltamme viemään asioita siihen suuntaan, että jossain vaiheessa voisivat kaikkien hoitomuotojen edustajat toimia saman katon alla sulassa sovussa. Jokaiselle on kuitenkin paikkansa ja aikansa.

Energiahoitopäivä 23.11. Pesässä Tampereella
Taakkasiirtymä ja alaselän vaivat