Mitä energiahoito on?

 

Energiahoito kuuluu täydentäviin hoitomuotoihin, jossa keskitytään hoitamaan kehoa ja mieltä kokonaisvaltaisesti. Kyseessä on erittäin lempeä hoitomuoto, joka ei aiheuta kipua. Hoitoon ei tarvitse uskoa, jotta se toimii.

Energiahoito perustuu ajatukseen siitä, että kaikkialla on energiaa ja kaikki koostuu energiasta pohjimmiltaan. Me tarvitsemme energiaa kaikkiin kehon ja mielen toimintoihin. Hyvinvoivassa kehossa energia virtaa vapaasti. Välillä kehoon kuitenkin syntyy energiatukoksia esimerkiksi pitkäaikaisen stressin aiheuttamana, jolloin energia ei pääse virtaamaan toivotulla tavalla. Tämä voi ilmetä erilaisina kiputiloina kehossa tai kehon perustoimintojen epätasapainona. Tukos on kuin pato, joka estää energiavirran jolloin padon jälkeinen alue oireilee jäädessään ilman energian puhdistavaa ja uusivaa voimaa. Energiahoidolla tukokset pystytään poistamaan ja tukemaan näin energian vapaata virtaamista.

 

Mitä energiahoidossa tapahtuu?

Energiahoitaja välittää käsistään energian hoidettavaan hermostoa pitkin, jolloin sillä on mahdollisuus mennä kaikkialle kehoon. Hermostoa pitkin energia saadaan helposti kehon syviin lihaksiin, jolloin esimerkiksi asentovirheitä voidaan korjata. Monilla ihmisillä on erilaisia virheasentoja kehossa ja niistä yleisimpiä ovat esimerkiksi hartioiden epätasaisuus tai eri mittaiset jalat. Asentovirheet johtuvat pääsääntöisesti syvien lihasten jännitystilasta, jonka syntymiseen on monia eri syitä. Energiahoidossa energia pääsee näihin syviin lihaksiin hermostoa pitkin rentouttaen ne, jolloin asentovirhe korjaantuu. Tämä on siis energeettistä jäsenkorjausta.

Kehossamme ja hieman sen ulkopuolella on niin sanottuja energiakeskuksia, jotka huolehtivat kyseisen alueen energia-aineenvaihdunnasta poistaen kuona-aineita ja tuoden energiaa elinten toimintaa varten. Kuormituksen alaisina olleet energiakeskukset voivat mennä tukkoon tai olla epätasapainoisia. Energiahoidolla puhdistetaan tukoksia pois ja ladataan energiaa kyseisiin energiakeskuksiin. Hoidossa huolehditaan myös kehoa ympäröistä energiakentästä ja sen puhtaudesta. Tätä voi ajatella kuona-aineiden poistamisena, jolloin keho jaksaa paremmin ja voi hyvin.

Energiahoidolla voidaan käsitellä kaikenlaisia tunnepuolen asioita ja mielen ongelmia, kuten ahdistusta, erilaisia pelkotiloja, itsetunto-ongelmia, riippuvuuksia jne. Hoidossa poistetaan ikävistä muistoista kaikki negatiiviset tunteet, jolloin kyseiset muistot eivät enää vaikuta haitallisesti henkilön uskomuksiin itsestään, käytöstottumuksiin tms. Samalla tavalla voidaan käsitellä myös traumoja. Siksi tämä on terapeuttista mielen ja kehon kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää.

Kokonaisvaltaista hoitoa

Ihminen on kokonaisuus, jossa täytyy ottaa huomioon fyysisten asioiden lisäksi mieli ja tunteet. Hyvin usein fyysiset kivut ja ongelmat johtuvat psyykkisistä hankaluuksista. Tällöin ei voida hoitaa pelkkää fyysistä oiretta, vaan tarkoituksena on löytää myös oireen taustalla oleva syy ja hoitaa sitä. Usein tämä tarkoittaa ikävien muistojen ja tunteiden käsittelyä, jotka ovatkin fyysisten kipujen taustalla.

Esimerkiksi alaselän kivut kertovat yleensä perusturvallisuutta häiritsevistä asioista. Tällä tarkoitetaan kotiin, työhön tai taloudelliseen tilanteeseen liittyviä hankaluuksia tai ongelmia, jotka ovat voineet olla jo pitkään vaivaamassa tai vaivanneet jossain vaiheessa elämää. Kun löydetään alaselän kivun aiheuttaja, eli esimerkiksi taloudelliset huolet, voidaan kipua hoitaa paljon tehokkaammin. Se vaatii huolien hoitamista ja niihin liittyvien ikävien tunteiden poistamista, jolloin fyysinen kipu hellittää. Tämä mielen ja kehon yhteys on asia, jota länsimainen lääketiede ei täysin vielä tunnusta. Fyysisellä kivulla ei välttämättä ymmärretä olevan yhteyttä tunteisiin tai stressiin. 

 Stressin haitallisuus

Mielellä on mahtava voima ja stressi on suurimpia syitä erilaisiin terveydellisiin ongelmiin. Esihistoriassa stressi toimi hengen pelastajana silloin, kun ihminen joutui petoeläimen hyökkäyksen kohteeksi. Se aiheutti taistele tai pakene -reaktion, joka ilmeni kehossa sympaattisen hermoston aktivoitumisena ja adrenaliinin vapautumisena lisämunuaisista. Sydämen syke kiihtyi ja verenkierto keskittyi lihaksiin, jotta saisimme tarpeeksi voimaa joko taistella tai paeta.

Stressireaktio on tarkoitettu lyhytaikaiseksi, mutta nykyään se on usein pitkittynyt suoritusyhteiskunnan paineiden vuoksi. Stressiä syntyy milloin työpaineista, milloin taloudellisista ongelmista, ulkonäköpaineista ym. Pitkäaikaisen eli kroonisen stressin ansiosta sympaattinen hermosto käy ylikierroksilla eikä elimistö välttämättä saa mahdollisuutta missään vaiheessa levätä kunnolla. Sympaattisen hermoston kuuluisi olla aktiivinen hereillä ollessa, mutta parasympaattisen hermoston tulisi astua valtaan nukkuessamme. Sen ansiosta unen aikana keho ja mieli lepää, käsittelee päivän aikana sattuneita asioita ja keho myös parantaa itse itseänsä. Tämä näkyy mm. haavojen paranemisena. Kehollamme on siis voima parantaa itsensä, mutta se vaatii täyttä lepoa ja rentoutumista sekä ennen kaikkea parasympaattista hermostoa, energiaa ja toimivaa immuunipuolustusta.

Energiahoidossa kytketään parasympaattinen hermosto aktiiviseksi, eli saadaan ”nukkumistila” päälle, jolloin kehon paranemisvoima pääsee valtaan. Tämä on erityisen tärkeää, jotta stressiputki katkeaa ja keho pääsee vihdoin rentoutumaan ja paranemaan.

Energiahoidolla voidaan hoitaa tehokkaasti ja kivuttomasti lähes mitä vain. Hoito sopii kaikille vauvasta vaariin, sillä mitään haitallista tällä ei aiheuteta. On tärkeää panostaa oireiden syyn löytämiseen, jolloin hoitotulokset ovat vahvempia ja pidempiaikaisempia.